Về CNC

CNC là một công ty tư vấn luật năng động. Được xây dựng dựa trên nền tảng kinh nghiệm của những luật sư đã được thừa nhận đến từ các doanh nghiệp lớn trên toàn quốc, CNC cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp dành riêng cho phát triển dự án và doanh nghiệp.


Chúng tôi tự hào vì khả năng đưa ra các giải pháp phù hợp để dung hoà lợi ích thương mại và yêu cầu của luật pháp từ đó đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu của khách hàng. Đây là lý do và cũng là sự khác biệt giữa CNC với những đơn vị tư vấn luật khác.


Đầu Tư, Bất Động Sản, Xây Dựng, Doanh Nghiệp và Hợp Đồng chính là những lĩnh vực đã tạo nên hình ảnh của CNC đối với khách hàng.


Chúng tôi cũng hướng đến việc cung cấp các biểu mẫu và hợp đồng trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, kế toán và thuế qua đó giúp cho hoạt động kinh doanh của khách hàng được thuận lợi hơn.


Các biểu mẫu và hợp đồng được các luật sư của chúng tôi soạn thảo có tính ứng dụng cao trong việc việc triển khai các dự án xây dựng, và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. CNC có đẩy đủ các nguồn lực và khả năng cần thiết để hoàn thiện và củng cố các hợp đồng và biểu mẫu mà khách hàng đang áp dụng.