Tư Vấn Đấu Thầu

Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu của chúng tôi trong lĩnh vực đấu thầu đã giúp chúng tôi phát triển rất tốt mạng lưới khách hàng trong cả khu vực nhà nước và tư nhân trong suốt 4 năm vừa qua.


Sự kết hợp đặc biệt giữa các chuyên gia pháp lý và các chuyên viên kỹ thuật trong nhiều năm giúp cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu của chúng tôi trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp. Những khách hàng thường xuyên của chúng tôi bao gồm HBC, Pado, Sinh Nam, AGC, Serenity, Maeda, FICO-Corea và nhiều nhà thầu, nhà phát triển dự án khác chính là minh chứng rõ nhất cho chất lượng các dịch vụ và vị trí của CNC trong lĩnh vực này.

Nếu có nhu cầu tư vấn bằng điện thoại, email và hướng dẫn thực tế, chúng tôi sẽ cung cấp những hỗ trợ tối ưu cho những Khách Hàng mong muốn quản lý việc đấu thầu của mình nhưng lại cần những tư vấn và hướng dẫn trong quá trình thực hiện.


Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Việc lựa chọn được phương án đấu thầu phù hợp
  • Rà soát và phát triển hồ sơ mời thầu
  • Kiểm tra trước khi đệ trình
  • Chiến lược đấu thầu/Quản lý đấu thầu
  • Tư vấn đấu thầu


Nếu như Quý Khách Hàng cần thêm thông tin về dịch vụ tư vấn đấu thầu của chúng tôi, hãy gọi ngay, chúng tôi luôn luôn có giải pháp cho những vấn đề của Quý Khách Hàng.

Liên hệ

Lê Thế Hùng

Lê Thế Hùng

Luật sư | Giám đốc

0916 545 618