Tư Vấn Pháp Lý Dự Án

Hầu hết các đơn vị tư vấn và thậm chí cả các hạng luật có uy tín tại Việt Nam hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc xin giấy chứng nhận đầu tư cho các Nhà đầu tư, đặc biệt là Nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, hàng loạt các yêu cầu pháp lý phức tạp phía ngay sau khi nhận được giấy phép đầu tư mà Chủ đầu tư, Nhà phát triển Dự án phải đối mặt đều bị các đơn vị này bỏ ngỏ và không thực hiện.

Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư, các đơn vị pháp triển dự án và cả các cơ quan chức năng về vấn đề này, CNC đã tổng hợp và hoàn thiện những nhiệm vụ, những giai đoạn chính mà bất kỳ dự án nào cũng phải trải qua. CNC sẽ cung cấp ý kiến tư vấn tổng thể để khách hàng có được những hình dung về những việc cần thiết phải thực hiện trước khi bắt tay vào việc thực hiện Dự án. Những quy trình này có thể bao gồm những giai đoạn chính như:
  • Giai đoạn chuẩn bị 
  • Giai đoạn lập kế hoạch
  • Giai đoạn thực hiện
  • Giai đoạn giám sát và kiểm soát
  • Giai đoạn kết thúc và vận hành Dự Án 

Trên cơ sở nhận những thông tin của khách hàng về dự án, CNC cung cấp bổ sung cho quý khách hàng những ý kiến tương ứng với đặc thù của từng dự án, tại từng địa điểm đầu tư, và từng ngành, nghề/lĩnh vực đầu tư và cả những những quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề ưu đãi đầu tư, điều kiện để hưởng ưu đãi đầu tư. Những quy trình, biểu mẫu và các quy định của pháp luật có liên quan về đầu tư và phát triển dự án đều được CNC thực hiện một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng. 

Liên hệ

Vũ Lâm Đông Anh

Vũ Lâm Đông Anh

Luật sư thành viên

0937126072