• Giới Thiệu Về FIDIC

Blog

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Thứ hai, chức năng của điều khoản Trọng tài là gì? Chức năng cơ bản của điều khoản Trọng tài trong Hợp đồng được ông cựu Tổng thư ký của Tòa án Trọng tài quốc tế ICC liệt kê như sau: i) Có tác dụng ràng buộc các bên trong Hợp đồng; ii) Cho phép loại trừ sự can thiệp của Tòa án quốc gia vào giải quyết tranh chấp, ít nhất là trước khi ban hành quyết định Trọng tài; iii) Trao cho các Trọng tài viên thẩm quyền giải quyết tranh chấp có thể xảy ra giữa các bên ; và iv) Cho phép tiến hành nơi Trọng tài trong những điều kiện tốt nhất, để quyết định của Trọng tài được thi hành theo luật.

LUẬT ÁP DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

LUẬT ÁP DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. Luật áp dụng cho Hợp Đồng do các bên tự chọn 1.1. Luật do các bên tự chọn được hiểu chỉ là luật thực chất hay bao gồm cả luật xung đột? 1.2. Luật do các bên tự chọn là luật nội dung hay bao gồm cả luật tố tụng? 2. Luật áp dụng cho Hợp Đồng theo quy định của pháp luật 2.1. Luật áp dụng cho Hợp Đồng 2.2. Luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài

Một Số Dạng Tranh Chấp Trong Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế

Một Số Dạng Tranh Chấp Trong Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế

1. Tranh chấp về chủ thể ký kết hợp đồng ( HĐ). 1.1 Chủ thể tham gia ký kết HĐ là thể nhân. 1.2) Chủ thể tham gia ký kết HĐ là pháp nhân. 2. Tranh chấp về chất lượng hàng hóa trong HĐ 2.2) Chấp nhận đề nghị giao kết HĐ 2.3) Ký kết HĐ gián tiếp 3. Tranh chấp về tên hàng trong HĐ( đối tượng của HĐ) 4. Tranh chấp liên quan đến đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết HĐ. 2.1) Đề nghị giao kết HĐ

Những suy nghĩ sai lầm về hợp đồng tổng thầu EPC/Turnkey

Những suy nghĩ sai lầm về hợp đồng tổng thầu EPC/Turnkey

Ngày nay, nhiều người vẫn sử dụng cụm từ Hợp đồng tổng thầu EPC để chỉ những hợp đồng có giá trị lớn (rất lớn) hoặc phạm vi công việc rộng, từ phần ngầm, thân cho tới hoàn thiện, ME v.v Tuy nhiên, việc sử dụng cụm từ như vậy là không đúng với cách thức phân loại hợp đồng tổng thầu EPC.

Khóa học Quản lý Hợp Đồng FIDIC 1999

Khóa học Quản lý Hợp Đồng FIDIC 1999

Kính thưa Quý Khách Hàng, Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm và đồng hành cùng CNC trong thời gian qua. Để đáp lại đề xuất của nhiều Quý Khách Hàng, chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Công ty thông tin về khóa học Quản Lý Hợp Đồng FIDIC 1999 trong tháng 4 năm 2016 này để Quý Khách Hàng thu xếp và tham dự.

Về FIDIC

Về FIDIC

FIDIC dịch nguyên thủy từ tiếng Pháp từ viết tắt của từ “‘Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils’ và của Hiệp Quốc Tế Các Kỹ Sư Tư Vấn. Sự ra đời của FIDIC là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ cả trong nước và quốc tế của các kỹ sư trong lĩnh vực tư vấn.

Giới Thiệu Về FIDIC

Giới Thiệu Về FIDIC

Với sự hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới nói chung và lĩnh vực xây dựng nói riêng các nhà thầu, chủ đầu tư và cả cơ quan quản lý nhà nước cũng bước đầu tiếp nhận và sử dụng Các Điều Kiện Hợp Đồng do Hiệp Hội Quốc Tế Các Kỹ Sư Tư Vấn phát hành (FIDIC).

Nhập email của bạn

Archives