CNC's Insight

Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam

Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư) cho biết tính đến ngày 20/12/2016, số doanh nghiệp thành lập mới (gia nhập và gia nhập lại) là 110.100, số vốn đăng ký là 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Nhập email của bạn

Archives