Hợp đồng

Hợp Đồng Xây Dựng Việt Nam và FIDIC 1999

Hợp Đồng Xây Dựng Việt Nam và FIDIC 1999

Thời gian qua, các nhà lập pháp Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể trong việc đưa các quy định của pháp luật về xây dựng trong đó có các quy định của hợp đồng xây dựng tiếp cận với thông lệ quốc tế để thiết lập hành lang pháp lý cần thiết cho các bên trong quan hệ Hợp đồng xây dựng, tạo cơ sở pháp lý để các bên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia vào các quan hệ xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng

Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng

Khóa học Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng này dành riêng cho luật sư, các sinh viên luật và những người thường xuyên tiếp xúc với các văn bản, hợp đồng sẽ được diễn ra trong 2 ngày. Khóa học sẽ giúp các học viên củng cố và nâng cao kiến thức về Luật Hợp Đồng, tiếp nhận và rèn rũa kỹ năng soạn thảo các Hợp đồng mạch lạc, rõ ràng và chi tiết.

Sửa Đổi Và Chấm Dứt Hợp Đồng Dân Sự

Sửa Đổi Và Chấm Dứt Hợp Đồng Dân Sự

Dù rằng hợp đồng đã được giao kết và có hiệu lực nhưng để việc thực hiện hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của mỗi bên, các bên vẫn có thể thoả thuận để sửa đổi hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chẳng hạn, các bên giao kết hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba không được sửa đổi hợp đồng nếu người thứ ba đã đồng ý hưởng lợi ích (được quy định tại Điều 421 BLDS). Sửa đổi hợp đồng dân sự là việc các bên đã tham gia giao kết hợp đồng bằng ý chí tự nguyện của mình thoả thuận với nhau để phủ nhận (làm thay đổi) một số điều khoản trong nội dung của hợp đồng đã giao kết.

 Hợp Đồng Thương Mại Là Gì?

Hợp Đồng Thương Mại Là Gì?

Hợp đồng thương mại được kí kết giữa các bên là thương nhân, hoặc có một bên là thương nhân. Đây là một điểm đặc trưng của Hợp đồng thương mại so với các loại Hợp đồng dân sự. Như vậy, chủ thể trong Hợp đồng thương mại gồm thương nhân ( bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh), cá nhân, tổ chức khác có hoạt động liên quan đến thương mại ( Điều 2 LTM 2005).

Hợp Đồng Dân Sự Gồm Những Loại Nào?

Hợp Đồng Dân Sự Gồm Những Loại Nào?

Hợp đồng dân sự là “bản thỏa thuận” để ghi nhận những quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên. Trong sự đa dạng của các Hợp đồng dân sự, có thể dựa vào những dấu hiệu đặc trưng để phân chúng thành từng nhóm khác nhau. Trong BLDS 2005, Điều 406 có định nghĩa một số Hợp đồng cơ bản. Tuy nhiên, trong thực tiễn có rất nhiều loại Hợp đồng, ta có thể dựa vào các căn cứ khác nhau để phân biệt các loại Hợp đồng như sau:

PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường ấn định trước 1.1 Khái niệm, đặc điểm của các loại vi phạm Theo quy định tại Khoản 1, Điều 422 BLDS 2005, thì “ phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong Hợp đồng. Theo đó, bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm”. Phạt vi phạm có hai đặc điểm: thực hiện bằng tiền và đặt thêm nghĩa vụ mới cho người có nghĩa vụ. Tiền phạt sẽ được trả cho bên bị vi phạm. Việc trả tiền phạt là độc lập với việc đòi bồi thường thiệt hại.

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Thứ hai, chức năng của điều khoản Trọng tài là gì? Chức năng cơ bản của điều khoản Trọng tài trong Hợp đồng được ông cựu Tổng thư ký của Tòa án Trọng tài quốc tế ICC liệt kê như sau: i) Có tác dụng ràng buộc các bên trong Hợp đồng; ii) Cho phép loại trừ sự can thiệp của Tòa án quốc gia vào giải quyết tranh chấp, ít nhất là trước khi ban hành quyết định Trọng tài; iii) Trao cho các Trọng tài viên thẩm quyền giải quyết tranh chấp có thể xảy ra giữa các bên ; và iv) Cho phép tiến hành nơi Trọng tài trong những điều kiện tốt nhất, để quyết định của Trọng tài được thi hành theo luật.

LUẬT ÁP DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

LUẬT ÁP DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. Luật áp dụng cho Hợp Đồng do các bên tự chọn 1.1. Luật do các bên tự chọn được hiểu chỉ là luật thực chất hay bao gồm cả luật xung đột? 1.2. Luật do các bên tự chọn là luật nội dung hay bao gồm cả luật tố tụng? 2. Luật áp dụng cho Hợp Đồng theo quy định của pháp luật 2.1. Luật áp dụng cho Hợp Đồng 2.2. Luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài

Nhập email của bạn

Archives