Cần tuyển Luật sư Cộng sự

CNC đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, những người có thể áp dụng kiến thức và kỹ năng cũng như những tư duy mới vào việc hành nghề luật. Dưới đây là bản mô tả công việc cho vị trí Cộng sự, người sẽ chịu trách nhiệm chính cho lĩnh vực Đầu Tư, Doanh Nghiệp tại CNC.

Xin vui lòng tải bản mô tải công việc chi tiết tại
đây.

Nhập email của bạn

Archives