Hợp Đồng FIDIC 2011

FIDIC 2011 cho Hợp đồng thầu phụ là ấn bản mới nhất của FIDIC dành cho quan hệ hợp đồng giữa Nhà  thầu chính và Nhà thầu phụ. Ấn bản này dự định sẽ sử dụng chung với FIDIC Red Book

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện để các Nhà thầu, Chủ đầu tư và Nhà tư vấn có những góc nhìn sâu sắc hơn về FIDIC 2011 cho Hợp đồng thầu phụ, CNC hân hạnh được gửi tới quý khách hàng thông tin chi tiết của buổi hội thảo này tại đây.

Quý Khách hàng cũng có thể tải nội dung của buổi đào tạo tại đây.