Gia Hạn Thời Gian (EOT)

Các thông tin chung
Thời gian thực hiện hợp đồng trong hợp đồng xây dựng là rất quan trọng, và đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành cũng đóng vai trò quan trọng không kém để xác định liệu một nhà thầu có thể gia hạn thời gian hoàn thành theo các điều kiện hợp đồng hay không, và từ đó có được giải phóng trách nhiệm cho các thiệt hại do chậm trễ hay không.
 
Tuy nhiên việc đệ trình hồ sơ yêu cầu gia hạn và/hoặc đánh giá chính xác hồ sơ gia hạn lại rất phức tạp bởi vì có nhiều sự kiện xảy ra đồng thời với các sự kiện khác nhau, cùng dẫn đến việc trễ hạn của dự án. Một số nguyên nhân trong đó thì là các sự kiện được nêu trong hợp đồng, và một số trong đó thì lại thuộc rủi ro của Chủ đầu tư.
 
Điều này yêu cầu cả Nhà thầu, Nhà tư vấn (nếu có) và Chủ đầu tư phải có một cách tiếp cận phù hợp dựa trên những hiểu biết sâu sắc về các vấn đề như:
 • Định nghĩa về thời gian hoàn thành
 • Ngày khởi công là ngày nào
 • Ngày hoàn thành là ngày nào
 • Các sự kiện và hoàn cảnh cho phép xin gia hạn thời gian hoàn thành
 • Quy trình, thủ tục khiếu nại là gì
 • Điều kiện tiên quyết để chấp thuận gia hạn
 • Quy định như thế nào về thiệt hại do chậm trễ.
 
CNC Việt Nam đã rất thành công trong việc đánh giá các khiếu nại gia hạn thời gian hoàn thành phức tạp, và có thể nói là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc giúp cả Chủ đầu tư, Nhà thầu có được sự đánh giá gia hạn phù hợp, và chính xác.


Những người nên tham gia:
 • Giám đốc pháp chế và các tư vấn viên của doanh nghiệp;
 • Luật sư;
 • Những người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, có tư vấn cho các doanh nghiệp thương mại, quốc tế;
 • Các trưởng bộ phận phát triển kinh doanh;
 • Thương gia có liên quan đến hoạt động thương mại
 • Các sinh viên trường luật, ngành luật
 • Các Nhà thầu, Nhà tư vấn, Chủ đầu tư.

Buổi hội thảo sẽ giúp định hình và củng cố kỹ năng đánh giá yêu cầu gia hạn, đệ trình yêu cầu gia hạn và cách tiếp cận việc soạn thảo các yêu cầu gia hạn, phản hồi các yêu cầu gia hạn trong các hợp đồng xây dựng chủ yếu, chẳng hạn các hợp đồng xây dựng do Chủ đầu tư thiết kế, hợp đồng Thiết Kế & Thi Công, Hợp đồng EPC. Điều này sẽ giúp cho họ soạn thảo yêu cầu gia hạn chuẩn mực hơn, hiệu quả hơn và nâng cao các mục tiêu thương mại.

Giáo viên đào tạo:
Ông Lê Thế Hùng, Giám đốc, Công ty TNHH Tư vấn CNC Việt Nam

Các chứng chỉ đào tạo cũng sẽ được cấp cho các học viên sau mỗi khóa học.

Chi phí đào tạo sẽ tùy thuộc vào địa điểm, và số lượng thành viên tham dự. Những thành viên đăng ký sớm hoặc đăng ký thành nhóm từ 5 người trở lên sẽ nhận được những giảm giá phù hợp. Trong trường hợp thành viên yêu cầu được đào tạo tại nhà, chi phí cho việc đào tạo trong 1 ngày là 2.000.000VND, chưa bao gồm chi phí ăn uống, đi lại.

Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ contact@consultantcnc.com và giảng viên tại địa chỉ hung.le@consultantcnc.com

Liên hệ

Lê Thế Hùng

Lê Thế Hùng

Luật sư | Giám đốc

0916 545 618