Quản Lý Hợp Đồng

Các thông tin về buổi đào tạo
CNC Việt Nam tạo điều kiện để các chuyên gia và các tổ chức tư nhân cũng như đại chúng có thể đạt được các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới trong quá trình thực hiện hợp đồng và các kỹ năng cần thiết trong việc quản lý hợp đồng khác.

Các thành viên của chúng tôi được hợp lại từ tất cả các ngành và lĩnh vực như hợp đồng, chuyên gia thương mại, các diễn giải và các luật sư. Rất nhiều khách hàng đã nhận được những dịch vụ tối ưu góp phần vào việc hỗ trợ họ trong việc thực hiện hợp đồng cũng như hiểu rõ hơn về khuynh hướng thị trường.

Chúng tôi cung cấp những kinh nghiệm quý cho các kỹ năng quản lý hợp đồng, thương mại, chính sách, quy trình và cách thức được xem là những phần tối quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp và từng cá nhân cụ thể. Các kinh nghiệm quý này trang bị cho các chuyên gia và các nhà lãnh đạo thực hiện những phương án thực hành tối ưu đối với các cam kết hợp đồng và giữ vững mối quan hệ và qua đó thu giữ được những cách thức cần thiết trong thời đại cạnh tranh gay gắt ngày nay.

Chương trình bao gồm:

 • Việc có được các công cụ mà sẽ nâng cao kỹ năng của bạn
 • Các tài liệu, sách báo tham khảo về việc hướng dẫn, vận hành và quản lý của các nhà thực hành nhiều kinh nghiệm
 • Củng cố kỹ khả năng của bản
 • Tiếp cận các lưu ý, nghiên cứu quan trọng và các công cụ của nó
 • Mang lại nhiều đóng góp tốt hơn cho doanh nghiệp
 • Đạt được những phân tích, đánh giá, triển khai hợp đồng một cách hiệu quả và thông minh hơn
 • Các doanh nghiệp sẽ nâng cao được năng lực của nguồn nhân sự và kỹ năng thực hành nói chung thông qua việc đầu tư cho những nguồn nhân lực quan trọng.
 

Các lợi ích đạt được:

 • Như hầu hết các cựu học viên đã khám phá ra rằng khóa học có nội dung rất phong phú và đòi hỏi sự tiếp cận đầy đủ về vòng đời của hợp đồng.
 • Các học viên sẽ kết hợp giữa khả năng áp dụng các bài học thực hànhs và đưa ra các câu hỏi cần thiết để đánh giá các quan điểm về thương mại được chính xác.
 • Đối với những người mong muốn có được những chứng nhận chính thức, thì phải vượt qua được vòng kiểm tra phức tạp, tổng hợp của nhiều kiến thức và kỹ năng quản lý hợp đồng khác nhau, để có được kết quả tham chiếu nền tảng. Các kết quả này sẽ phân loại học viên thành ba cấp độ, phản ánh năng lực quản trị hợp đồng, quản lý tài chính tương ứng.
 • Chứng chỉ này được công nhận trên toàn thế giới và đang ngày càng phát triển để đáp ứng các yêu cầu của chủ doanh nghiệp đối với các nguồn nhân lực của họ.
 • Chương trình áp dụng cho cả từng cá nhân hoặc cả tổ chức.
 • Các thành viên dự định tham gia có thể lựa chọn hình thức tham dự phù hợp để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất của CNC Việt Nam.


Những người nên tham gia:

 • Giám đốc pháp chế và các tư vấn viên của doanh nghiệp;
 • Luật sư;
 • Những người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, có tư vấn cho các doanh nghiệp thương mại, quốc tế;
 • Các trưởng bộ phận phát triển kinh doanh;
 • Thương gia có liên quan đến hoạt động thương mại
 • Các sinh viên trường luật, ngành luật.


Buổi hội thảo sẽ giúp định hình và củng cố kỹ năng quản lý hợp đồng của họ và cách tiếp cận việc quản lý  các hợp đồng thương mại chủ yếu, chẳng hạn các hợp đồng cung cấp, phân phối. Điều này sẽ giúp cho họ quản lý hợp đồng chuẩn mực hơn, hiệu quả hơn và nâng cao các mục tiêu thương mại.

Giáo viên đào tạo:
Ông Lê Thế Hùng, Giám đốc, Công ty TNHH Tư vấn CNC Việt Nam

Các chứng chỉ đào tạo cũng sẽ được cấp cho các học viên sau mỗi khóa học.

Chi phí đào tạo sẽ tùy thuộc vào địa điểm, và số lượng thành viên tham dự. Những thành viên đăng ký sớm hoặc đăng ký thành nhóm từ 5 người trở lên sẽ nhận được những giảm giá phù hợp. Trong trường hợp thành viên yêu cầu được đào tạo tại nhà, chi phí cho việc đào tạo trong 1 ngày là 1.000.000VND/người, chưa bao gồm chi phí ăn uống, đi lại.

Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ contact@consultantcnc.com và giảng viên tại địa chỉ hung.le@consultantcnc.com

Liên hệ

Lê Thế Hùng

Lê Thế Hùng

Luật sư | Giám đốc

0916 545 618

Nguyễn Thị Hoàn

Nguyễn Thị Hoàn

Luật sư thành viên

0912 003 702