Soạn Thảo Hợp Đồng

Các thông tin tổng quát
Khóa học Luật hợp đồng và việc soạn thảo Hợp đồng trong 1 ngày. Khóa học này sẽ giúp những người tham dự củng cố thêm kiến thức về luật hợp đồng và tiếp cận thêm một số kỹ năng trong việc soạn thảo hợp đồng được rõ ràng và mạch lạc.

Những người tham gia giảng dạy đều là những người có nhiều kinh nghiệm và có am hiểu sâu sắc đối với luật pháp Việt Nam nói riêng, hệ thống pháp luật trên thế giới nói chung.

Các thành viên tham dự sẽ tiếp thu được những kinh nghiệm và có được thêm những kiến thức về các kỹ năng cần thiết, chủ yếu phải có trong việc soạn thảo hợp đồng, bao gồm cả những hợp đồng đơn giản, các nhiệm vụ được giao phó trong công việc hàng ngày hoặc các loại hợp đồng khác.

Khóa học cũng sẽ bao gồm những nguyên tắc cơ bản của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của các bên, việc khắc phục các sai phạm hoặc thực thi các quyền của hợp đồng. Trong khóa học này nhiều chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn và lý luận sâu sắc trong việc soạn thảo, quản trị các hợp đồng lớn, hiện đại. Các kinh nghiệm thực tiễn của các luật sư đã làm việc tại các môi trường quốc tế sẽ đem đến những giới thiệu sâu sắc về soạn thảo hợp đồng, và các chuyên gia cũng sẽ đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm này trong các buổi làm việc bằng việc chia nhóm hoặc sẽ giải quyết một vài tình huống được đặt ra.

Tất cả những vấn đề đó cũng chính là mục tiêu của khóa học, đảm bảo rằng các thành viên tham dự có thể đạt được những kiến thức vững chắc về hợp đồng, nguyên tắc hợp đồng, cách soản thảo hợp đồng chính xác, chuẩn mực, thống nhất để đảm bảo các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thảo luận, đồng ý.

Khóa học này bao gồm:
 • Các nguyên tắc cơ bản của việc soạn thảo tốt một hợp đồng
 • Cách triển khai hợp đồng
 • Cấu trúc các điều khoản
 • Luật hợp đồng liên quan đến các nghĩa vụ và các trách nhiệm
 • Đàm phán, thương thảo các điều kiện của hợp đồng
 • Có thể đảm bảo yếu tố chính xác và chuẩn mực trong văn bản hợp đồng
 • Sử dụng các cam kết, đảm bảo, bồi thường, đảm nhận, hiểu biết và thừa nhận và các điều kiện
 • Phạt và sữa chữa các vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng
 • Thiệt hại, thiệt hại ấn định và điều khoản phạt
 • Các điều khoản loại trừ trách nhiệm

Các thành viên tham dự sẽ học được cách:
 • Nhận ra các thành phần quan trọng của một hợp đồng hiệu quả
 • Tránh các lỗi cơ bản mà có thể làm vô hiệu hợp đồng hoặc dẫn tới việc nhầm lẫn về sau
 • Hiểu được tầm quan trọng và các yếu tố của một bản thảo hợp đồng tốt
 • Có thể soạn thảo cấu trúc, thực thi các tài liệu hợp đồng mạch lạc, chính xác
 • Có thể xem xét một cách hiệu quả và có hệ thống các tài liệu hợp đồng
 • Tiếp cận việc soạn thảo hợp đồng một cách tích cực, tự tin
 • Sử dụng các từ, cụm từ chính xác, phù hợp để vạch ra các nghĩa vụ hoặc để thực thi các quyền và lợi ích
 • Có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra các cơ hội hợp tác với các thành viên khác

Những người nên tham gia:
 • Giám đốc pháp chế và các tư vấn viên của doanh nghiệp;
 • Luật sư;
 • Những người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, có tư vấn cho các doanh nghiệp thương mại, quốc tế;
 • Các trưởng bộ phận phát triển kinh doanh;
 • Thương gia có liên quan đến hoạt động thương mại
 • Các sinh viên trường luật, ngành luật.

Khóa học sẽ giúp định hình và củng cố kỹ năng soạn thảo của họ và cách tiếp cận việc soạn thảo các hợp đồng thương mại chủ yếu, chẳng hạn các hợp đồng cung cấp, phân phối. Điều này sẽ giúp cho họ soạn thảo hợp đồng chuẩn mực hơn, hiệu quả hơn và nâng cao các mục tiêu thương mại.

Giáo viên đào tạo:
Ông Lê Thế Hùng, Giám đốc, Công ty TNHH Tư vấn CNC Việt Nam

Chi phí đào tạo tại CNC2.000.000VND/người. Những thành viên đăng ký sớm hoặc đăng ký thành nhóm từ 5 người trở lên sẽ nhận được những giảm giá phù hợp.

Trong trường hợp thành viên yêu cầu được đào tạo tại văn phòng của doanh nghiệp, chi phí cho việc đào tạo trong 1 ngày là 1.500.000VND/người, chưa bao gồm chi phí ăn uống, đi lại.

Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ contact@consultantcnc.com và giảng viên tại địa chỉ hung.le@consultantcnc.com

Nội dung chi tiết tại đây.

Liên hệ

Lê Thế Hùng

Lê Thế Hùng

Luật sư | Giám đốc

0916 545 618