Đầu tư

Trong khi nhiều nhà đầu tư trên thế giới xem Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng thì cũng còn đó nhiều vấn đề phải giải quyết. Tình trạng tham nhũng, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, việc thiếu những nguồn nhân lực có chất lượng cao để đáp ứng các yêu cầu về đầu tư, những hạn chế về việc sử dụng đất, việc chậm cải cách thể chế vẫn là những vấn đề nan giải mà nhiều nhà đầu tư sẽ phải đối mặt trong quá trình đầu tư vào Việt Nam.

Với kinh nghiệm, và sự am hiểu về luật pháp Việt Nam, khách hàng sẽ được hưởng những lợi ích đặc biệt khi sử dụng các dịch vụ pháp lý về đầu tư do CNC cung cấp và có thể giúp ngắn thời gian cũng như chi phí gia nhập thị trường.