Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh

Cũng như mô hình liên doanh, hoạt động kinh doanh theo hình thức Hợp Tác Kinh Doanh (BCC) cũng là một trong những giải pháp thường được các nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn. Ngoài những lợi ích của mô hình liên doanh thì kinh doanh theo hình thức Hợp Tác Kinh Doanh còn không yêu cầu các bên tham gia phải tạo ra một thực thể pháp lý độc lập để thực hiện các mục tiêu kinh doanh, do vậy hình thức Hợp Tác Kinh Doanh còn giảm đáng kể chi phí, thời gian cho việc xin phép, đăng ký và hoạt động của mô hình này, qua đó giúp đẩy nhanh hơn quá trình đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường.

Tuy nhiên, cũng chính vì không có tư cách pháp lý độc lập nên việc vận hành mô hình này cũng gặp phải không ít khó khăn và phức tạp, đặc biệt là tư cách chủ thể trong các giao dịch với bên thứ ba. Thêm nữa, việc hạch toán chi phí của mô hình này cũng đặt ra nhiều thách thức về thuế, phí và các lệ phí nhà nước. Hầu hết các mô hình kết hợp theo hình thức Hợp Tác Kinh Doanh đều không nhận được những ưu đãi về thuế từ các cơ quan chức năng. Chính vì những đặc thù này mà hoạt động Hợp Tác Kinh Doanh chỉ giới hạn ở những trường hợp, lĩnh vực nhất định.

CNC đã hoàn thiện những mô hình Hợp Tác Kinh Doanh thông dụng nhất để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng. Hoạt động tư vấn, soạn thảo và hoàn chỉnh một thỏa thuận Hợp Tác Kinh Doanh như vậy có thể được CNC thực hiện trong thời gian tối đa bảy ngày kể từ ngày nhận được đủ các thông tin cần thiết từ khách hàng.

Liên hệ

Nguyễn Thị Hoàn

Nguyễn Thị Hoàn

Luật sư thành viên

0912 003 702