Hợp Đồng Liên Doanh

Mô hình Liên Doanh đóng góp quan trọng vào việc tiết giảm chi phí đầu tư, mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh và hạn chế các rủi ro trong các ngành nghề mà khách hàng chưa có kinh nghiệm, hoặc thậm chí đây là mô hình bắt buộc để có thể thực hiện một số hoạt động kinh doanh tại một số quốc gia trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, hình thức này cũng đặt ra nhiều những vấn đề phức tạp mà khách hàng phải đối mặt.

Đầu tiên là những vấn đề về kinh nghiệm thành lập và vận hành một Liên Doanh, sau đó là về mâu thuẫn lợi ích trong quá trình vận hành Liên Doanh, giao quyền kiểm soát chi phí và/hoặc điều hành cho phía đối tác, mất quyền kiểm soát trong các quyết định quan trọng của Liên Doanh. Làm thế nào để hạn chế được các rủi ro, những vấn đề gì mà khách hàng cần phải đề cập và giải quyết trong một Liên Doanh là những câu hỏi thường được khách hàng đặt ra trong quá trình tiếp xúc với CNC.

Tại CNC, chúng tôi giải quyết những vấn đề của khách hàng không đơn thuần chỉ dựa trên nền tảng kinh nghiệm phong phú, sự am hiểu pháp luật thực định một cách sâu sắc mà còn là dựa trên cam kết tối đa của CNC với khách hàng. Chúng tôi đặt vị trí của mình vào vị trí của khách hàng để đưa ra những giải pháp, những kiến nghị phù hợp nhất với từng loại Liên Doanh cụ thể. Chúng tôi từ chối việc áp dụng những điều khoản, điều kiện của một giao dịch nhất định sang giao dịch khác và ngược lại bởi vì chúng tôi hiểu rằng điều đó không chỉ vi phạm những chuẩn mực tối thiểu khi hành nghề mà quan trọng hơn nó chứa đựng những rủi ro và nguy cơ tiềm tàng không thể lường sẽ xảy ra với khách hàng.

Con số hơn hai mươi Liên Doanh đã được thực hiện trong năm 2015 không đơn thuần chỉ là kết quả của những nổ lực không biết mệt mỏi của CNC mà còn là minh chứng sống động cho những tin tưởng mà khách hàng đã tin tưởng ở CNC. Các Liên Doanh này được thực hiện trải rộng trên hầu hết các lĩnh vực quan trọng của xu thế kinh tế Việt Nam hiện tại, bao gồm cả nông nghiệp, công nghiệp, phân phối sản phẩm và quảng cáo.

Liên hệ

Vũ Đinh Thu Hiền

Vũ Đinh Thu Hiền

Luật sư thành viên

090 935 8689