Xin Phép Đầu Tư

Hiện tại, Luật về đầu tư tại Việt Nam vẫn còn nhiều những khác biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Những khác biệt này bao gồm cả về điều kiện thành lập và phạm vi lĩnh vực ngành nghề kinh doanh giữa những nhà đầu tư trong nước và những nhà đầu tư nước ngoài.

CNC được khách hàng tin tưởng bởi sự bảo đảm về giấy phép của dự án cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ pháp lý về đầu tư của CNC bao gồm:
  • Tư vấn về luật đầu tư giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
  • Tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.
  • Tư vấn về vốn góp của từng thành viên và những rủi ro đầu tư tại Việt Nam.
  • Tư vấn về những loại hình kinh doanh tại Việt Nam.
  • Cử luật sư để tham gia thảo luận về thỏa thuận đầu tư.
  • Tư vấn về các loại quỹ, trái phiếu và loại hình cổ phiếu có thể đầu tư tại Việt Nam.
  • Tư vấn về phát hành cổ phiếu lần đầu của các doanh nghiệp.
  • Tư vấn về trách nhiệm pháp lý của Việt Nam đối với các cam kết WTO.
  • Tư vấn về cấu trúc đầu tư và những vấn đề đầu tư khác khi đầu tư vào Việt Nam.

Liên hệ

Lê Thế Hùng

Lê Thế Hùng

Luật sư | Giám đốc

0916 545 618