Giải Quyết Tranh Chấp

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường thì chủ doanh nghiệp khi tham gia vào các giao dịch thương mại hiện nay đòi hỏi phải có được tầm nhìn, và sự cẩn trọng cần thiết để tránh các bất đồng, mẫu thuẫn và tranh chấp có thể xảy ra.

Ngoài những lý do về chủ quan xuất phát từ chính doanh nghiệp, sự thay đổi của chính sách pháp luật, điều kiện và tình hình kinh doanh cũng góp phần dẫn tới việc xuất hiện ngày càng nhiều hơn các tranh chấp. CNC cung cấp một loạt các giải pháp toàn diện, phù hợp với đặc thù của từng loại tranh chấp, giai đoạn tranh chấp và đưa ra được những giải pháp phù hợp nhất, giảm thiếu tới mức thấp nhất những chi phí từ những tranh chấp này gây ra.

Hoạt động này có thể bao gồm một hoặc một loạt các dịch vụ về:
  • Trao đổi, thảo luận về vấn đề tranh chấp, nội dung tranh chấp.
  • Tiếp nhận, xem xét và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ mà khách hàng cung cấp để có những nhận xét ban đầu.
  • Tư vấn và giải thích cho khách hàng về các bước, biện pháp và các hành động phù hợp để đối phó lại tranh chấp hoặc giảm thiểu các phát sinh, tranh chấp khác có thể nảy sinh.
  • Cùng với khách hàng thương lượng, đàm phán với đối tác để tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề
  • Đại diện cho khách hàng trong việc thực hiện các biện pháp pháp lý như khởi kiện, gửi thư yêu cầu thực hiện nghĩa vụ, chuẩn bị và hoàn thiện bản bảo vệ, đơn kiện lại, và theo đuổi vụ kiện tới khi có phán quyết cuối cùng
  • Hỗ trợ khách hàng trong việc yêu cầu thi hành án.

Các tranh chấp, bất đồng đặc biệt là tranh chấp hợp đồng xây dựng, bất động sản, hạ tầng được CNC thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, an toàn, chuyên nghiệp bởi nền tảng là sự am hiểu sâu sắc về hợp đồng, hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản, hạ tầng, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giải quyết tranh chấp này.

Liên hệ

Vũ Đinh Thu Hiền

Vũ Đinh Thu Hiền

Luật sư thành viên

090 935 8689

Vũ Lâm Đông Anh

Vũ Lâm Đông Anh

Luật sư thành viên

0937126072