Lao Động và Việc Làm

Không có nhiều công ty luật tại Việt Nam có nhiều những kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động và việc làm như tại CNC. Dù khách hàng của chúng tôi là doanh nghiệp mới nổi hay đã định hình, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng để đạt được những mục tiêu phát triển bền vững bằng việc tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, rõ ràng để thu hút và giữ chân nhân tài.

Các lĩnh vực mà chúng tôi tập trung hỗ trợ khách hàng là:

  • Hợp đồng lao động

  • Điều kiện làm việc và phúc lợi lao động

  • Giải quyết tranh chấp lao động

  • Thỏa ước lao động tập thể, thỏa ước lao động trong ngành và từng người sử dụng lao động

  • Các vấn đề liên quan tới cơ quan lao động tại địa phương

  • Giấy phép lao động cho người nước ngoài

  • Thẻ tạm trú

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay qua email contact@consultantcnc.com hoặc gọi tới số (+84-8) 6276 9900 để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ của chúng tôi hoặc để thu xếp một buổi tư vấn miễn phí với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ

Vũ Lâm Đông Anh

Vũ Lâm Đông Anh

Luật sư thành viên

0937126072