Quản Lý Hợp Đồng

Quản lý hoặc kiểm soát hợp đồng là việc quản lý các hợp đồng đã được ký kết với khách hàng, bên cho thuê, các đối tác hoặc thậm chí cả các lao động trong doanh nghiệp.

Chi phí trả cho những người tham gia quản lý hợp đồng có năng lực, vừa có thể đàm phán, hỗ trợ và quản lý một cách có hiệu quả các hợp đồng đã ký là rất tốn kém và rất khó để đào tạo, cũng như lưu giữ họ ở lại được lâu.

Quản lý hợp đồng bao gồm việc thương lượng các điều kiện và điều khoản trong hợp đồng, đảm bảo việc tuân thủ chặt chẽ các điều kiện đã được thiết lập đồng thời phải sửa và đồng ý được với các thay đổi, hiệu chỉnh mà có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều này có thể được tổng kết như là một quá trình tạo ra, thực hiện và tổng kết hợp đồng một cách có hệ thống, hiệu quả với mục tiêu là gia tăng khả năng tài chính, hoạt động doanh nghiệp, nhưng cũng phải hạn chế tới mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra.

Các hoạt động hợp đồng thương mại chủ yếu bao gồm việc gửi thư cho nguồn nhân lực, phát hành hóa đơn bán hàng, đặt hàng v.v. Các hợp đồng phức tạp thường là các dự án xây dựng, các hàng hóa, dịch vụ mà được quy định chặt chẽ hoặc các hàng hóa, dịch vụ có nhiều yêu cầu kỹ thuật chi tiết, các quyền về sở hữu trí tuệ, và các hoạt động thương mại toàn cầu.

Những hoạt động quản lý hợp đồng chính yếu là

  • Cập nhật việc thực hiện hợp đồng. Nhi nhận các vấn đề phát sinh
  • Giải quyết nhanh chóng, dứt điểm và có hiệu quả các vấn đề phát sinh, tránh các tranh chấp có thể xảy ra giữa các bên
  • Giải quyết các khiếu nại về gia hạn thời gian trong hợp đồng xây dựng, và đánh giá các chi phí phát sinh theo đó
  • Giao lại thầu phụ, chuyển nhượng, tạm ngưng và chấm dứt thực hiện hợp đồng và các vấn đề khác có thể phát sinh.


Tại CNC, Chúng tôi có một nhóm những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng, và nếu quý khách hàng không có được những nguồn lực hỗ trợ đáng tin cậy, thì hãy liên hệ với nhóm chuyên gia về hợp đồng của chúng tôi qua số hoặc gửi email yêu cầu về contact@consultantcnc.com, chúng tôi luôn có những giải pháp linh hoạt cho từng yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Liên hệ

Lê Thế Hùng

Lê Thế Hùng

Luật sư | Giám đốc

0916 545 618