Hợp Đồng Xây Dựng Việt Nam và FIDIC 1999

Thời gian qua, các nhà lập pháp Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể trong việc đưa các quy định của pháp luật về xây dựng trong đó có các quy định của hợp đồng xây dựng tiếp cận với thông lệ quốc tế để thiết lập hành lang pháp lý cần thiết cho các bên trong quan hệ Hợp đồng xây dựng, tạo cơ sở pháp lý để các bên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia vào các quan hệ xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định 37/2015 hướng dẫn về Hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2016/TT – BXD ngày 10/03/2016 để giới thiệu về Mẫu Hợp đồng xây dựng công trình. Đây là mẫu hợp đồng xây dựng dành cho việc xây dựng truyền thống được ban hành dựa trên cơ sở tiếp thu và kế thừa những quy định của Mẫu Hợp đồng xây dựng đã được ban hành theo Thông tư 09/2011/TT – BXD trước đó. Khi đối chiếu các quy định mẫu về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành với các điều kiện mẫu về hợp đồng xây dựng do Hiệp Hội Quốc Tế Các Kỹ Sư Tư Vấn (FIDIC) ban hành thì các quy định của Việt Nam cũng có những điểm tiến bộ và được xem là phù hợp với sự phát triển chung.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng xây dựng hiện nay vẫn còn có những điểm chưa phù hợp hoặc còn đó những tồn tại, hạn chế nhất định mà nổi bật là việc đặt nặng vấn đề quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong các hợp đồng xây dựng cũng như chưa có quy định mẫu cho các hợp đồng xây dựng mang yếu tố tư nhân và đặc biệt khi so sánh với các mẫu hợp đồng do FIDIC ban hành thì còn nhiều khoảng cách cần phải bổ sung và hoàn thiện.

Với mong muốn đem đến cho Quý khách hàng tầm nhìn tổng quan về hệ thống các quy định pháp luật Việt Nam về Hợp đồng xây dựng và hơn hết là phân tích những ưu điểm và hạn chế, sự phù hợp và cần thiết khi vận dụng các điều khoản, quy định của Hợp đồng FIDIC vào các quan hệ trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam v.v.. CNC trân trọng gửi đến quý khách hàng bài viết về chế định Hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam và FIDIC 1999.

Chi tiết bài viết xin vui lòng tham khảo tại đây.

Nhập email của bạn

Archives